Prednosti i nedostaci PVC i drvenih prozora

Problemi obično nastaju uslijed nedostataka u izolaciji ,zbog aljkavosti kod ugradnje ili zbog probijanja u sloju koji sprečava prolaz pare .

Što je Blower Door test?

Blower Door test služi za mjerenje propusnosti zraka u objektu tako da se na vrata ugrađuje ventilator koji stvara razliku tlaka od 50 Pa u odnosu na vanjski zrak. Sva vrata i prozori moraju biti zatvoreni kako bi se dobilo stvarno stanje propusnosti objekta. Kroz konstrukciju objekta zrak prodire van zbog razlike u tlakovima te se označava sa n50 , a to je broj volumena zraka koji se izmjeni kod razlike tlaka 50 Pa u jednom satu.

Kako bi provjerili kvalitetu gradnje te montažu prozora na EE Info centru Grada Preloga u Cirkovljanu napravili smo Blower Door test. Sam test radila je tvrtka ENERGONOVA d.o.o. iz Zagreba koja posjeduje potrebnu opremu i stručno osoblje. Nakon što su montirana „vrata˝ Blower Door testa sa ventilatorom izvršeno je izjednačavanje tlakova .

Cijeli postupak se vodi programom testa i kontrolira vrlo preciznim barometrom.Nakon što program izračuna prema oplošju i volumenu objekta potrebnu količinu zraka da bi se dobila razlika tlaka 50Pa ventilator upuhuje zrak, sva količina zraka koju je potrebno upuhati da bi se održala razlika tlakova a nije rezultat proračuna predstavlja gubitak kroz ovojnicu objekta.

Rezultat Blower Door testa EE Info centra je n50= 1,4 h-1 .

EE Info centar je renoviran prije godinu dana i ugrađeni su svi materijali za brtvljenje trenutno dostupni na tržištu.Izvršeno je brtvljenje prozora po RAL smjernicama trakama tvrtke WURTH te su svi detalji fasade izvršeni priključnim profilima.

Za usporedbu, Blower Door testom je izmjerena zrakopropusnost na stambenom dijelu EE Info centra koji nije renoviran po najvišim zahtjevima zrakopropusnosti već su radovi izvedeni klasičnim načinom.

Rezultat Blower Door testa je bio n50=3,05 h-1

Broj izmjena zraka n50= 1,4 jednak je količini zraka koja bi prolazila kroz otvor u zidu veličine 60 cm2 dok broj izmjena zraka n50= 3,05 jednak je količini zraka koja bi prolazila kroz otvor veličine 420 cm2 za izmjereni volumen i oplošje.

Sva mjesta propuštanja zraka potvrđena su infracrvenom termografijom te dimnim štapićima .

Tehnički propis o toplinskoj zaštiti propisuje da bi se ispunili zahtjevi o zrakonepropusnosti izmjeren tok zraka ne smije biti veći od n503,0 kod zgrada bez mehaničkog prozračivanja ,odnosno n501,5 kod zgrada s mehaničkim prozračivanjem. Ispunjenje zahtjeva o zrakonepropusnosti iz propisa klasičnom gradnjom i montažom prozora je vrlo teško jer su izmjerene vrijednosti prešle granicu dozvoljenog, dok za montažu prozora po RAL smjernicama te izradu fasade po najvišim standardima izmjerene vrijednosti pokazuju vrlo kvalitetnu gradnju po niskoenergetskim standardima .Snimanjem novih stanova u Zagrebu uočili smo nepravilnosti koje broj izmjena zraka u stanovima povećavaju i nekoliko puta više od dozvoljenih , a što bi trebalo biti opravdana sumnja u točnost ulaznih podataka potrebnih za izračun energetskih svojstva kod izrade energetskog certifikata te bi bilo potrebno provesti dodatna mjerenja korištenjem infracrvene termografije i Blower Door testa.

Toplinska bilanca zgrade

Potrebna toplina za grijanje za proračunsko razdoblje je zbroj transmisijskog gubitka kroz omotač te toplinskog gubitka zbog provjetravanja (kontroliranog i nekontroliranog).

Kako propusnost ovojnice zgrade uvelike određuje toplinsku bilancu objekta, pasivna gradnja (n=0,3-0,6) i niskoenergetska gradnja je nemoguća bez Blower Door testa, no broj mjerenja Blower Door testom u Hrvatskoj se može prebrojiti kao „nekoliko˝ uključujući i naša dva na EE Info centru.Koliko je potrebno da shvatimo važnost testa za ozbiljnu gradnju pokazat će vrijeme.

Bojan Dominić ,ovlašteni termografist Energosistemi d.o.o.

energosistemi