Proizvođač garaža ZAPF prezentira DESSIGNO® dizajn vrata

Taj specijalni sistem folija, otporan na vjetar i vremenske prilike te UV zračenje, čini garažu pravim dizajnerskim djelom i ističe optičke akcente koji se ne mogu previdjeti.

Tri serije motiva su na raspolaganju «dizajnerima garaža» koji svoja ugradna ili standardna vrata mogu ukrasiti ili grafičkim motivima u obliku plakata ili atraktivnim elementima bršljana i lišća. Za vrlo hrabre DESSIGNO® nudi i folije punih površina koje – kada se nanesu na velikoplošna vrata – stvaraju savršenu iluziju i vlasnika garaže odvode primjerice na plažu, u Toskanu ili na bujnu livadu s cvijećem.

Još jedna prednost: nanešeno na vrata od garaže profesionalno i tek pred samu isporuku, DESSIGNO® nudi i visokokvalitetan i individualan dugogodišnji dizajn vrata, a opet se može ukloniti u svakom trenutku bez problema i bez ostataka – primjerice za novi DESSIGNO® motiv.

www.dessigno.de