Propusnost svjetla / Transparencija (staklo)

Propusnost svjetla izražava direktno propušteni udio zračenja u području valne dužine vidljive svjetlosti, u odnosu na osjetljivost ljudskog oka na svjetlost. Propusnost svjetlosti se izražava u procentima, a na nju utječe debljina stakla. Manje oscilacije su moguće usljed različitog udjela željeznog oksida. Tako float-staklo kao jednostruko staklo ima propusnost svjetlosti u vidljivom području spektra od 90 %.

Normalno, nezaštićeno staklo, koje se sastoji od dvije float-staklene ploče ima propusnost svjetlosti od 80 %. Referentna veličina 100 % jeste nezastakljeni zidni otvor.