Provjetravanje prostora

Stvaranje kondenzacije u stambenom prostoru – ranije gotovo nitko nije poznavao taj problem. Prije naftne krize grijao se takoreći vanjski prozor. Stari prozori nisu ni približno bili toplinski nepropusni. Uski okviri su se s vremenom trošili, te postali propusni.

Sa ugradnjom novih plastičnih prozora ne prolazi više zrak-pa možemo uštedjeti energiju. No, iznenada se pojavljuje potpuno novi problem:vlažnost! To se pokazuje s poznatim popratnim pojavama kao što su: kondenzacija prozorskih stakala, stvaranje plijesni, građevinske štete i pogoršavanje stambene klime.

Dakle, zadatak provjetravanja je da topli vlažni zrak iz prostorije zamijenimo hladnim i sušim vanjskim zrakom.


Zadaci prozračivanja

Smanjenje vlažnosti zraka nije jedini zahtjev, koji se postavlja modernom prozračivanju prostorije. Kontinuirana i odgovarajuća izmjena zraka je izuzetno bitna za stanare zgrade.

Iz tog razloga treba zadovoljiti nekoliko kriterija: 

1. Regulacija vlažnosti zraka u prostoriji
2. Obnavljanje otpadnog zraka od disanja
3. Odvođenje neugodnih mirisa i štetnih tvari
4. Reguliranje temperature zraka u prostoriji
5. Dovod zraka za ložišta koja su ovisna o zraku u prostoriji


Vrste prozračivanja

Općenito razlikujemo dvije vrste prozračivanja.

Prirodno prozračivanje

• Prozračivanje kroz fuge
• Prozračivanje kroz prozor
• Prozračivanje kroz šaht

Strojno prozračivanje

• Dovodni i odvodni ventilacijski uređaj

Prozračivanje kroz djelomično otvoren prozor

Kod prozračivanja kroz djelomično otvoren prozor se prozor otvori samo jednim dijelom. Kod standardnih zakretno-otklopnih prozora se u pravilu krilo prozora otklopi na kip. Kroz tako otvoren prozor se samo uvjetno, djelomično postiže izmjena zraka, što za posljedicu ima, da se prozor mora duže vrijeme držati u tom položaju. Jačim hlađenjem prozorskog otvora raste i opasnost od oštećenje, koja mogu nastati kondenzacijom.

Prozračivanje otvorenim prozorom

Mnogo efektivniji način prozračivanja prostora je prozračivanje potpunim otvaranjem prozora. Prozorsko krilo se kod toga potpuno otvara a zrak se izmjeni u roku od 4-10 minuta. Kod prozračivanja otvorenim prozorom su i gubici energije minimalni. Vrlo brzom izmjenom zraka se građevni dijelovi objekta ne hlade.

Poprečno prozračivanje

Kod poprečnog se prozračivanja izmjena zraka odvija još brže. Već unutar 2-4 minute se zrak u prostoru potpuno izmjeni.Pritom je potrebno otvoriti sve prozore i vrata,kako bi nastao propuh.