Sandučići za poštu

Sandučić ne smije biti deformiran, oštećen ili slomljen. Boja je prepuštena vlasnicima , jedino nije dopuštena žuta boja i znak poštanskog roga. Poštanski sandučić mora biti dostupan i dostavljaču i primatelju.Prorez za ubacivanje pošte mora biti širok najmanje 325 mm( 400 mm kod poprečnog ubacivanja pošte), kod velikoformatnih sandučića minimalno 230 mm( max. 280 mm kod uzdužnog ubacivanja pošte.Visina proreza za ubacivanje pošte najmanje 30 mm( max. 35 mm).Ubacivanje pošte na pogodnoj visini( najmanje 70 cm, najviše 170 cm iznad tla, u iznimnim slučajevima između 40 cm i 180 cm).Osiguranje od otuđivanja pošte, bravica s ključem u cilju neovlašetnog pristupa. Za osiguranje povjerljivosti bez vidnog prozorčića. Čitko napisano ime vlasnika je obavezno.Vrlo je praktično kada se na prvi pogled može konstatirati ima li pošte u sandučiću. Postoji i mogućnost ugradnje u stanu kontrolnog uređaja za sadržaj poštanskog sandučića. Kao indikator služe zvonce u stanu ili dojavnik.Prorezi na poštanskim sandučićima omogućuju u nekim slučajevima provalnicima da ostvore kućna vrata, zato treba uvijek voditi računa, da se ne može doprijeti do brave na vratima kroz prorez na poštanskom sandučiću.