Sekcijska vrata

Krila vrata se satoje od horizontalnih lamela i širih panela od jednostranog ili dvostranog čelika, masivnog drveta ili zastakljena. Kada su vrata otvorena krila se nalaze iznad otvora vrata i tu se odlažu kao cjelina. Krila vrata se dijele na pojedine sekcije: podna sekcija, središnja sekcija i gornja, takozvana top-sekcija.Razlikuju se također dvije konstrukcijske vrste:

1. Okvirna profilna konstrukcija koja se sastoji od eloksiranih ili lakiranih Aluminijskih profila, koji su međusobno povezani horizontalno i vertikalno Postoje različite varijante punjenja kao što su aluminijski sendvič-paneli, izolacijska akrina zastakljenja i sl.

2. Panelne konstrukcije od pjenastog jednostranog ili dvostranog čelika ili -npr. kružni, ovalni ili kutni iso-prozori.
Vodilice, koje su prema standardima učvršćene horizontalno ispod stropa obično imaju već prema potrebama i željama skretanje (standardni okov, visokovođeni okov, vertikalni okov, okov u liniji krova i sl.)

Izjednačavanje težine krila vrata osiguran je cijelom dužinom kretanja vrata preko opružnog agregata. Točnim podešavanjem opruga se vrata mogu bez problema aktivirati i ručno.Opružni osigurač sprečava pad vrata kod pucanja opruge.

Mogućnosti aktiviranja:

– ručni pogon pomoću vlačnog užeta i užljebljenja s ručkom
– ručni pogon pomoću koloturnog lanca
– mehanički zagon kao povlačni pogon,prigradni pogon ili pogon lančanim kolom

Osigurana i zaštita pucanja užeta kod vrata na mehanički pogon, ali isto tako i zaštita od ozljede prstiju kao dodatni sigurnosni uređaj, naročito u slučajevima kada područje skretanja vratnih krila leži u zahvatnom području ( visina do 2.500 mm).

Mehanizmi za pogon garažnih vrata

Služi za otvaranje i zatvaranje garažnih vrata , upravljanje preko tlačnog prekidača ili preko bežičnog daljinskog upravljanja iz automobila. Kodirane sklopke štite od nedozvoljene uporabe. Rasklopna automatika zaustavlja vrata, ukoliko se pojavi neka prepreka.Pogon u slučaju nužde i brzi pogon omogućuju otvaranje vrata u slučaju nestanka električne struje.

Ulazne rampe

Rampe za garaže u prizemlju ne smiju biti odveć strme ( hladan motor, led). U podnožju rampe treba predvidjeti drenažni žlijeb s odvodom. Rampa mora imati grubu površinu. Električno zagrijavanje rampe omogućuje uporabu rampe neovisno o vremenskim uvjetima i štedi na vremenu i trudu za čišćenje snijega. Bočni zidovi rampe moraju imati ogradu ili odgovarajuće zelenilo.

Odzračivanje garaža

Kako u garažama nastaju otrovni ispušni plinovi sagorijevanjem motora, isti se moraju odzračivati ukoliko ne postoji prorodna ventilacija. Neophodno je osigurati dotok svježeg zraka izvana, kako se ne bi prekoračile dopuštene MAK-vrijednosti.

Gotove garaže

Garaže od laganog betona, poroznog betona, vlaknastog cementa, čeličnog lima ili plastike, koje se isporučuju kompletne, uključivši i vrata i temelje. Moguća je isporuka gotovih garaža za samougradnju.

Oscilirajuća vrata

Oscilirajuća vrata nazvana još i prekretna vrata, sa i bez tračnice za premošćenje. Bočne ručice za podizanje s oprugama za izjednačavanje odnosno opružnim kočnicama od čelika prigušuju zatvaranje vrata odnosno brinu se za relativno jednostavno podizanje krila vrata.
Oscilirajuća vrata mogu imati i električni pogon vrata.

Generalno se oscilirajuća vrata sastoje od jednokrilnog, pocinčanog elementa od čeličnog lima, pri čemu je čelični lim većinom šupalj. Pri tome se podrazumijeva da je čelični lim u obliku lamela , što stvara optiku panela. Nude se i krila u kasetnoj optici i optici uzorka riblje kosti. Oscilirajuća vrata od čeličnog lima su već tvornički zaštićena praškastim premazom, pri čemu se osim standardnih boja primjerice bijele nude i druge RAL-boje.
Oscilirajuća vrata se nude i s drvenim punjenjem. To su ujedno cjenovno najpovoljnija vrata , imaju međutim jedan nedostatak što prilikom otvaranja i zatvaranja titraju/osciliraju prema vani te tako mogu ošteti sve predmete koji se nalaze ispred vrata-npr,. bicikl i sl.

Prekretna vrata se prilikom otvaranja prema prekreću prema gore, ispod stropa. Osim izvedbe pri kojoj vrata dijelom osciliraju prema vani, postoje i takve izvedbe, kod koji se vrata kreću unutar garažnog zida. Kod takvih vrata je neophodno vođenje pomoću tračnice za premošćenje. Kod ispravno podešenog naprezanja opruge vrata moraju stajati u svakoj željenoj poziciji. Vrata se mogu montirati i na pokrivenim, graničnim površinama ili iza njih.
Isto je tako moguća ugradnja kliznih vrata.

Upravljanje pogonom vrata preko tlačnog prekidača ili preko bežičnog daljinskog upravljanja iz automobila. Kodirane sklopke štite od nedozvoljene uporabe. Rasklopna automatika zaustavlja vrata, ukoliko se pojavi neka prepreka.Pogon u slučaju nužde i brzi pogon omogućuju otvaranje vrata u slučaju nestanka električne struje.
Koncentrična vrata

Sastoje se od okomitih, međusobno povezanih lamela od jednostrukog ili dvostrukog čelika ili od drveta, daju se pomjerati desno, lijevo ili na obje strane, vode se bočnim tračnicama, nije im potreban predprostor i ne ograničavaju visinu prolaza. Posebnu su pogodna za lučne otvore vrata.
]