Sigurnost prozora i vrata

U svijetu, koji se stalno mijenja, raste i potreba za zaštitom i sigurnošću. To se također odnosi i na vlastita četiri zida. Zaštita materijalne i nematerijalne imovine u kući ili stanu ovisi i o zaštiti, koju osiguravaju sigurnosni sustavi prozora i vrata. Korištenjem suvremenih komponenti naših prozora, realiziraju se sveobuhvatni sigurnosni prozori. Kovani čelični limovi za zatvaranje i različita ručka za zatvaranje dodatno podržavaju sigurnost. Profili debelih stjenki se brinu, da otpornost protiv provala bude povećana.

Za povećane zahtjeve sigurnosti preporučujeno slijedeće specijalne komponente za prednja vrata

Automatska brava zaključava prilikom zatvaranja vrata automatski. Brzo otvaranje sa kreditnom karticom ili oprugom od čelika je isključeno . Kod čeličnih traka koje zaključavaju su obično ugrađeni tri lima za zaključavanje zamjenjeni sa jednom čvrstom čeličnom trakom. Prilikom provale vrata pomoću alata za provale je to teško moguće.

Poseban cilindar za zaključavanje štite sve konvencionalne metode provala te omogućavaju individualnu prilagodbu sigurnosne opreme na postavljene zahtjeve sigurnosti.