Vrste otvaranja prozorskih krila

Najčešće vrste otvaranja prozora su zakretna, preklopna i zakretno-preklopna prozorska krila. Prednost ima uporaba zakretno-preklopnih prozora. Vrste otvaranja razlikuju se generalno na osnovu pokretljivosti prozorskih krila.

Za odabir vrste otvaranja važno značenje ima:
  • Veličina i format prozorskog krila
  • Težina prozorskog krila
  • Mogućnosti čišćenja prozorskog stakla
  • Sigurnost kod rukovanja

 

Zakretanje ulijevo/udesno Prozori čija se krila otvaraju pokretom zakretanja oko okomite stabilne osovine. Os vrtnje može biti postavljna ulijevo ili udesno
Prekret Prozori čija se krila otvaraju preko donje,horizontalne osovine
Zakret / preklop lijevo/desno Kombinacija funkcija zakretnog i preklopnog prozora, pri čemu se okviri krila otvaraju ili kao zakretna krila ili kao preklopna krila
Titrajući prozori, čija se krila otvaraju okretanjem oko horizontalne osi
Okret Prozori čija se krila otvaraju okretanjem oko vertikalne osi
Podizno-klizni Prozori čija se krila otvaraju horizontalnim pomjeranjem u njegovoj ravnini
Podizno-klizni-prekretni Ova vrsta otvaranja se najčešće rabi kod podizno-kliznih vrata. Vrata mogu uz to imati prekretnu funkciju. U njegovoj ravnini
Paralelno klizni Prozori čija se krila otvaraju horizontalnim pomjeranjem
Paralelno klizni-prekretni Paralelno klizni (sklopivi) prozori i vrata mogu imati i dodatnu prekretnu funkciju.
Klizni vertikalno Prozori koji se otvaraju preko prozorskih krila koja leže jedna preko drugih,vertikalnim pomjeranjem u njihovoj ravnini
Pregib Prozori čija se krila otvaraju preko gornje horizontalne osovine
Čvrsta krila Predstavlja krilo koje se ne može otvoriti, jer je vijcima učvršćeno za okvir blende
Čvrsto u blendi okvira Može biti i čvrsto zastakljeni prozor, staklo se stavlja direktno u okvir blende, dakle nema okvira krila